Reikikoulutus


Reikikoulutuksessa opetetaan japanilaisen Mikao Usuin reikin kaikkia eri osa-alueita. Traditionaalisen japanilaisen reikin alkuperäiset taidot, hoitotekniikat ja henkisyys ovat tärkeä osa reikin kokonaisuutta. Reikin tärkeä sisältö on tie eheytymiseen ja henkiseen kasvuun.
Kurssien ajankohdat Tapahtumat & kurssit/Reikikurssit -osiossa. Lisätietoja reikistä www.usui-reiki-ryoho.fi

Reiki I-kurssi (shoden)

Reiki I –kurssilla käydään läpi reikihoidon perusasiat, kuten käsien perus- ja lisäasennot ja energian tasapainotus. Itsehoitoa ja toisten hoitamista opetellaan käytännössä. Lisäksi käydään läpi reikin eettisiä periaatteita, hoitojen vaikutuksia ja tunneprosessien käsittelyä. Molempina päivinä harjoitellaan meditaatiota ja keskustellaan sen merkityksestä sekä hoitajalle että hoidettavalle. Aikaa on varattu myös kysymysten käsittelyyn ja kokemusten vaihtoon.

Reikiä voi oppia käyttämään jo kahden päivän peruskurssin aikana ja sen jälkeen voi hoitaa itseä ja muita. Kyky kanavoida energiaa siirretään suoraan opettajalta oppilaalle vihkimyksen avulla. Kurssin aikana oppilas yhdistetään aina neljän eri virityksen avulla parantavaan energiaan. Kun viritykset on tehty, yhteys energiaan säilyy koko elämän ajan.

Reiki I kurssin sisältö:

 • Alkuperäisen reikin historiaa
 • Reikin eettiset periaatteet
 • Itsehoito ja käytännön harjoittelu
 • Käsien asennot hoidon aikana ja niiden psyykkiset vastaavuudet
 • Lisähoitotekniikoita itsehoidossa
 • Toisten ihmisten hoitaminen sekä käytännön harjoittelu ryhmässä
 • Reikihoidon tekeminen hoitopöydällä ja hoidettavan istuessa
 • Erilaiset hoitotavat lapsille, selkävaivaisille ja raskaana oleville
 • Eläinten hoitaminen
 • Tunneprosessit ja niiden käsittely
 • Meditaatio ja sen merkitys reikihoitajalle ja hoidettavalle
 • Neljä reikivihkimystä, jotka jaetaan kahdelle eri päivälle
 • Kirjallinen kurssimateraali
 • Tietoa reiki-illoista ja muista reikiin liittyvistä tapahtumista.

Lopuksi oppilas saa Mikao Usui Shiki Ryohon Reikin 1-tason todistuksen.

Kurssi on kaksipäiväinen ja hinta on 180 €

Ilmainen kurssien kertaus on mahdollista Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan kursseilla.


Reiki II-kurssi (okuden)

Reiki II -kurssilla syvennetään reikin tietämystä ja henkistä merkitystä. Kurssilla opetetaan reikin kolme symbolia ja harjoitellaan niiden käyttöä sekä perushoidon yhteydessä että kaukohoidossa. Kaukohoito tehdään reikin lähettämistekniikalla, joten reikihoito tulee riippumattomaksi ajasta ja paikasta. Lisäksi opetetaan muita hoitotapoja, joita Mikao Usui käytti hoitaessaan. Kurssin aikana energian virtaus vahvistuu oleellisesti.

Reiki II kurssiin kuuluvat asiat:

 • Reikin symbolien historia ja syvempi merkitys
 • Symbolien käyttö kaukohoidossa
 • Kaukohoidon tekeminen ja käytännön harjoittelu
 • Harjoitellaan erilaisia lähestymistapoja kaukohoidon käyttämiseen: mieli, alitajunta, menneisyys, ihmissuhteet, tilanteet ja sairaudet
 • Symbolien eri käyttötapoja esim. esineiden tai asioiden harmonisointi
 • Symbolien käyttö kontaktihoidossa
 • Reikimeditaatiot hoidossa ja yksin harjoitellessa (jyoshin)
 • Viiden asennon päähoito (vahvasti mielen malleihin vaikuttava hoito, jota Mikao Usui itse paljon käytti)
 • Mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon
 • Reikin II vihkimys
 • Kirjallinen kurssimateriaali

Todistus Mikao Usuin Ryohon Reikin II-tason kurssin käymisestä.

Koulutus on kaksipäiväinen ja hinta on 280 €

Ilmainen kurssien kertaus on mahdollista Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan kursseilla.


Japanilaiset reikitekniikat (hoitotavat)

Reiki kokonaisuutena pitää sisällään monta eri osa-aluetta: henkisen harjoittelun, hoitotekniikat, auttamisen ja perinteen säilyttämisen. Yhdessä nämä alueet muodostavat Usui reikin tien (do), jota kulkemalla ihmiset voivat auttaa itseään ja muita.

Japanilaiset reikitekniikat kurssi on syventävä koulutus, jossa opetetaan ja harjoitellaan niitä reikitekniikoita ja henkisiä harjoituksia, joita Reikin perustaja Mikao Usui itse käytti ja opetti. Ne laajentavat reikin ymmärrystä, lisäävät hoitajan läsnäoloa ja herkkyyttä hoitamisessa.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki Reiki II kurssin käyneet.

Koulutuksen käyneillä on mahdollisuus osallistua japanilaisten reikitekniikoiden harjoitteluiltoihin.

Japanilaiset reikitekniikat kurssiin kuluvat asiat:

 • Reikin erilaisia meditaatio- ja hiljentymisharjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä reikin harjoittajan herkkyyttä ja mielen rauhallisuutta.
 • Mielen hoito- ja harmonisointitekniikoita, joita Mikao Usui itse paljon käytti.
 • Harjoituksia, joiden avulla lisätään elämänenergian virtausta omassa kehossa.
 • Reikin japanilaista filosofiaa.
 • Alkuperäisiä kontaktihoitotekniikoita ja niiden vaikutuksia.
 • Lisätietoa reikin alkuperäisestä symboliikasta.
 • Kirjallinen kurssimateriaali.

Koulutus on kaksipäiväinen ja hinta on 210 €.

Ilmainen kurssien kertaus on mahdollista Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan kursseilla.